+420 776 205 826 obchod@dlazbaskladem.cz

Otevírací doba: Po-So dle objednání

Ochrana osobních údajů

1. KDO JSME.

Jsme Vivendi Home s.r.o., Praha IČO 28966562 a zpracováváme Vaše osobní údaje jako společní správci. To znamená, že neseme odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů.


2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE.

Vaše osobní údaje (získané online nebo osobně) použijeme mimo jiné ke správě registrace Vás jako uživatele, ke správě Vašich nákupů zboží či služeb, ke vyřizování Vašich žádostí a –budete-li si to přát – k zasílání našich personalizovaných sdělení.


3. PROČ POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE.

Ke zpracování Vašich údajů nás opravňují různé právní důvody. V první řadě Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit smlouvu, kterou s námi uzavíráte při registraci a nákupu nebo při využívání některé z našich služeb či funkcí. Existují však také jiné důvody, které nás k tomu opravňují, jako například náš zájem na zodpovězení Vašich požadavků nebo souhlas, který nám udělujete pro zasílání newsletteru.


4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE.

Vaše údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují pomoc anebo podporu.


5. VAŠE PRÁVA.

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V některých případech disponujete i dalšími právy jako například právem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů nebo právo na jejich přenositelnost, jak je podrobně vysvětleno níže. Více informací. Abyste důkladně pochopili, jak Vaše osobní údaje používáme a jakými právy v této souvislosti disponujete, doporučujeme Vám si přečíst úplné znění našich Zásad ochrany osobních údajů uvedené níže.


NEŽ ZAČNETE…

V tomto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů naleznete veškeré příslušné informace, které se vztahují na užití osobních údajů našich klientů a uživatelů – bez ohledu na komunikační kanál nebo prostředky (online nebo osobně) – Kommand Team s.r.o v České Republice, které používáte při komunikaci s námi.

Jsme transparentní v tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji. Činíme tak proto, abyste porozuměli důsledkům našeho zpracování osobních údajů a svým právům, kterými disponujete v souvislosti s Vašimi údaji: o Všechny informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vám trvale zpřístupňujeme a můžete si je projít, kdykoli uznáte za vhodné. Kromě toho, o další informace o každém případu zpracování Vašich osobních údajů budou dostupné v průběhu komunikace s námi.

Některé pojmy, které budeme používat v těchto Zásadách ochrany osobních údajů: o Když hovoříme o naší Platformě, máme tím na mysli obecně jakýkoli z komunikačních kanálů nebo prostředků, ať již digitálních či osobní styk, který jste použili při komunikaci s námi.

Ten hlavní je:

Naše Webová stránka, http://dlazbaskladem.cz

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je: Vivendi Home s.r.o., Praha IČO 28966562 společnost působící v současnosti ve České Republice. Korespondenční adresa: Za Mototechnou 1619/1, 15500, Praha 13, Česká Republika. E-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: obchod@dlazbaskladem.cz


PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů, budeme zpracovávat určité Vaše osobní údaje, jak je vysvětleno výše, přičemž obecně se bude jednat (dle každého případu) o následující údaje:

Vaše identifikační údaje (například, Vaše jméno, příjmení, jazyk a země, ze které s námi komunikujete, kontaktní údaje atd.);

transakční a ekonomické údaje (například, Vaše platební údaje nebo údaje o platební kartě, informace o Vašich nákupech, objednávky, vrácení atd.);

údaje o připojení, geolokalizaci a údaje o prohlížení (např. v případě, že s námi komunikujete prostřednictvím mobilního telefonu);

obchodní informace (např. pokud odebíráte náš newsletter);

informace o Vašich zálibách a preferencích. Nezapomeňte, že žádáme-li Vás o vyplnění osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout přístup k některé funkci nebo službě Platformy, určitá políčka označujeme jako povinná. Činíme tak proto, že se jedná o údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout danou službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci dokončit proces registrace uživatele, případně nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce. V závislosti na tom, jak využíváte naši Platformu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Spravování Vaší registrace jako uživatele Platformy

V případě, že se rozhodnete stát se registrovaným uživatelem naší Platformy, potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli identifikovat jako jejího uživatele a abychom Vám mohli udělit přístup k jejím různým funkcím, produktům a službám, které mají registrovaní uživatelé k dispozici. Svůj zaregistrovaný účet můžete zrušit kontaktováním našeho Zákaznického servisu.

Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, kterou jste s námi uzavřeli prostřednictvím Platformy

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abychom:

Vás mohli kontaktovat v souvislosti s aktualizacemi a informativními sděleními spojenými se sjednanými funkcemi, produkty nebo službami, včetně zasílání dotazníků průzkumu kvality, abychom byli schopni určit stupeň spokojenosti zákazníků s poskytnutými službami.

Vyřídili platbu za Vámi nakoupené zboží, nezávisle na použité platební metodě.

Jestliže při koupi některého našeho zboží prostřednictvím naší Webové stránky aktivujete funkci uložení údajů o platební kartě pro příští nákupy, potřebujeme zpracovat dané údaje pro účely aktivace a rozšíření této funkce. Souhlas s aktivací této funkce umožňuje, že se Vaše platební údaje automaticky předvyplní během příštích nákupů, abyste je nemuseli znovu zadávat při každém novém nákupu, a tyto údaje budou považovány za platné a účinné pro další nákupy. Údaje o Vašich platebních kartách můžete kdykoliv upravit nebo smazat prostřednictvím příslušné čísti o platebních informacích. Můžete tak učinit buď z Vašeho zaregistrovaného uživatelského účtu na Webové stránce.

Vám mohli fakturovat a poskytnout Vám doklady a faktury o koupi, kterou jste provedli prostřednictvím Platformy.

Vyřízení žádostí nebo dotazů, které učiníte prostřednictvím Zákaznického servisu

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení žádosti nebo dotazu.

Marketingové účely

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abychom:

Zpracovali Vaše osobní údaje v důsledku přihlášení odběru našeho Newsletteru, za účelem spravování odběru, včetně zasílání personalizovaných informací o našich produktech a službách prostřednictvím různých prostředků (například e-mail nebo SMS).

Z tohoto důvodu mějte na paměti, že toto zpracování osobních údajů zahrnuje analýzu Vašeho uživatelského/zákaznického profilu s cílem určit Vaše preference, tedy, jaké produkty a služby se nejvíce hodí k Vašemu stylu při zasílání informací. Například, v závislosti na Vaší historii nákupů a prohlížení (tedy, na základě produktů, na které jste klikli) Vám nabídneme produkty, které si myslíme, že by Vás mohly zajímat.

Mohli pracovat s propagačními akcemi (například vyhlášení soutěží nebo zasílání seznamu uložených článků na Vámi uvedenou elektronickou adresu). Účastí na propagační akci nám dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů v závislosti na typu propagační akce. Také souhlasíte, abychom Vám akci mohli nabídnout pomocí různých médií, jako jsou sociální sítě nebo samotná Platforma. V případě každé propagační akce, které se zúčastníte, budete mít k dispozici její obecné podmínky, v rámci nichž Vám poskytneme detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Analýza využitelnosti a kvality pro zlepšování našich

Při vstupu do naší Platformy Vás informujeme, že budeme zpracovávat Vaše údaje o prohlížení za analytickými a statistickými účely, tedy, abychom porozuměli tomu, jak uživatelé používají naší Platformu, a služeb mohli ji tak dále zlepšovat. Příležitostně také posíláme průzkumy kvality a dotazníky, abychom zjistili míru spokojenosti našich zákazníků a uživatelů a rozpoznali ty oblasti, v nichž se můžeme zlepšit.


3. JAKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Právní základ, který nás opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů, závisí také na účelu, za jakým Vaše údaje zpracováváme, jak je vysvětleno v následující tabulce:

Spravování Vaší registrace jako uživatele Platformy

Zpracování Vašich údajů je nezbytné pro splnění podmínek, které upravují používání Platformy. Jinými slovy, abyste se mohli registrovat jako uživatel Platformy, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. V opačném případě bychom nemohli registraci vyřídit.

Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Zpracováváme Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro účely uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb s Vámi. Některá zpracování osobních údajů spojená s nákupním procesem budou aktivována pouze, pokud o to požádáte nebo nás k tomu autorizujete, jako například v případě uložení platebních údajů (platební karta) pro budoucí nákupy. V těchto případech zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho vlastního souhlasu. Domníváme se, že máme oprávněný zájem na provedení potřebných ověření, abychom rozpoznali a předešli možným podvodům při uskutečnění Vašeho nákupu. Zpracování těchto údajů je z našeho pohledu prospěšné pro všechny strany, které se účastní platby nákupu, a obzvláště pro Vás, protože nám umožňuje Vás chránit proti pokusům o podvod ze strany třetích osob.

Zákaznický servis

Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom řešili Vaše žádosti nebo dotazy, které nám zašlete prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože nám umožňuje odpovídajícím způsobem Vám pomoci a odpovědět na Vaše dotazy. Když nás kontaktujete, zvláště v záležitostech týkajících se Vaší objednávky nebo produktu/služby dodané prostřednictvím Platformy, bude zpracování osobních údajů nutné pro plnění kupní smlouvy.

Marketing

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingovými účely je Váš souhlas, který nám udělujete, například, když souhlasíte s odběrem personalizovaných informací prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Abychom Vám mohli nabídnout personalizované informace, domníváme se, že máme oprávněný zájem na provádění profilování z informací, které o Vás máme (jako je například prohlížení, Vaše preference nebo historie nákupů), a z osobních údajů, které jste nám poskytli, jako je například věkové rozmezí nebo jazyk. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože Vám umožňuje vylepšení uživatelského prostředí a přístup k informacím dle Vašich preferencí.

Analýza využitelnosti a kvality

Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom analyzovali využitelnost Platformy a spokojenost uživatelů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože jejím cílem je zlepšení uživatelského prostředí a nabízení kvalitnějších služeb.


4. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

Lhůta uchování Vašich údajů bude záviset na účelu, za jakým Vaše údaje zpracováváme. Vysvětlení najdete v následující tabulce:

Spravování Vaši registrace jako uživatele Platformy

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu, v průběhu níž budete registrovanými uživateli (tedy, až do doby, než se rozhodnete zrušit účet).

Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení koupě produktů nebo služeb včetně možných vrácení, stížností nebo reklamací spojených s koupí jednotlivého produktu nebo služby. V některých případech budeme zpracovávat Vaše údaje pouze do okamžiku, do kdy tak rozhodnete, jako v případě platebních údajů (platební karta), u nichž jste nás požádali o jejich uložení pro možné budoucí nákupy.

Zákaznický servis

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti nebo požadavku.

Marketing

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje do doby, než zrušíte svoji registraci nebo se odhlásíte z odběru newsletteru. Pokud se účastníte propagační akce, uchováme Vaše údaje po dobu 6 měsíců od konce takové akce.

Analýza využitelnosti a kvality

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze během doby, v průběhu níž budeme realizovat průzkum kvality nebo dotazník nebo dokud neanonymizujeme Vaše údaje o prohlížení.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze během doby nezbytně nutné ke splnění příslušného účelu. Následně je uchováme řádně uschované a chráněné během doby, v níž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupíme k výmazu osobních údajů.


5. SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI

Pro naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je nezbytné, abychom umožnili přístup k Vašim osobním údajům třetím stranám, které pro nás zajišťují služby, které Vám nabízíme, jedná se o:

  • – Finanční společnosti,
  • – Společnosti zabývající se detekcí a prevencí podvodu,
  • – poskytovatelé technologických služeb,
  • – poskytovatelé služeb spojených se zákaznickým servisem,
  • – poskytovatelé služeb a spolupracovníci v oblastech marketingu a reklamy

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ ÚDAJE

Zavazujeme se k respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů a zaručujeme Vám uplatnění Vašich práv. Jako společní správci jsme se dohodli, že Vaše práva můžete uplatňovat bezplatně tak, že nám napíšete e-mail na společnou e-mailovou adresu obchod@dlazbaskladem.cz, jednoduše s uvedením důvodu Vaší žádosti a práva, které chcete uplatnit. V případě, že to bude nezbytné k Vaší identifikaci, můžeme Vás požádat o kopii dokladu prokazujícího Vaši totožnost. Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě zpracováváme Vaše údaje, máte právo:

Požádat nás o přístup k údajům, kterými o Vás disponujeme. V případě, že jste registrovaný uživatel Platformy, Vám doporučujeme prohlédnout si tyto informace v příslušné sekci týkající se Vašich osobních údajů.

Požádat nás, abychom opravili údaje, kterými již disponujeme. Mějte prosím na paměti, že pokud jste registrovanými uživateli Platformy, máte přístup k těmto údajům v příslušné sekci týkající se Vašich osobních údajů. Tam můžete údaje změnit nebo aktualizovat. Pamatujte však, že pokud nám aktivně poskytnete Vaše osobní údaje jakýmkoli způsobem, zaručujete, že jsou správné a přesné. Zavazujete se také oznámit nám jejich jakoukoli změnu nebo úpravu. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené Platformě nebo tomu, kdo za Platformu nese odpovědnost, nebo jakékoli třetí strany v důsledku udání nepravdivých, chybných nebo neúplných informací v registračním formuláři bude výhradní odpovědností uživatele. Mějte prosím na paměti, že v obecné rovině byste nám měl poskytnout pouze své osobní údaje, nikoliv údaje třetích stran, mimo případy povolené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Požádat nás, abychom vymazali Vaše osobní údaje, jakmile už nebudou potřebné pro účel, za jakým jsme je zpracovali, jak jsme Vás již informovali výše, nebo pokud k tomu již nebudeme oprávněni.

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jakýkoli účel, máte také právo jej kdykoli odvolat. Některé způsoby odvolání souhlasu jsou vysvětleny v oddíle 2, v němž Vám vysvětlujeme, za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje.

V případě, že nás bude opravňovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas nebo plnění smlouvy, jak je popsáno v oddíle 3, máte též právo žádat přenositelnost Vašich osobních údajů. To znamená, že budete mít právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli přímo poskytnout jinému subjektu vždy, když to bude technicky proveditelné.


7. CO SE STANE, POKUD NÁM POSKYTNETE ÚDAJE TŘETÍCH STRAN?

Nabízíme funkce a služby, které vyžadují, abychom zpracovávali osobní údaje třetích stran, které nám poskytnete, jako například při aktivaci a zaslání dárkového poukazu nebo vyřízení uplatnění dárkového poukazu. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob, zaručujete, že jste je informovali o účelech, za jakými potřebujeme zpracovávat jejich osobní údaje a o způsobech, jakými to činíme.


8. ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud to budeme považovat za vhodné, můžeme upravit informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že se tak stane, oznámíme Vám to různými způsoby prostřednictvím Platformy (např. bannerem, pop-up oknem). V případě, že se bude jednat o významnou změnu pro ochranu Vašeho soukromí, zašleme Vám oznámení e-mailem, abyste si mohli projít změny, zhodnotit je a případně s nimi nesouhlasit či zrušit některou službu nebo funkci. V každém případě Vám doporučujeme, občas naše Zásady ochrany osobních údajů zkontrolovat, zda nedošlo k drobným změnám nebo zavedení nějakého interaktivního vylepšení. Vždy je lze nalézt jako stále zveřejněné informace na naší Webové stránce.


9. INFORMACE O COOKIES

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám usnadnili brouzdání na naší Platformě, abychom získali informace o tom, jak s námi komunikujete a abychom Vám, v určitých případech, mohli zobrazovat reklamu na základě Vašich návyků při prohlížení. Přečtěte si prosím naše Zásady používání cookies, abyste se důkladněji seznámili s cookies a podobnými technologiemi, které používáme, jejich účelem a dalšími potřebnými informacemi.